Wie is …

Groeischuur vertegenwoordigt een plek om te groeien en te ontwikkelen. Door middel van trainingen en coaching, individueel of in groepsverband. Op een plezierige en veilige manier grenzen verkennen en waar het past deze verleggen. Confrontaties met jezelf. Vragen stellen en antwoorden vinden. De funfactor speelt een belangrijke rol bij onze werkwijze; goede smeerolie. Ontmoetingen bij Groeischuur zijn belevingen voor alle zintuigen. Wij werken met veel praktische oefeningen en voor een extra impuls ondersteunen we vaak het proces met bio- en neurofeedback. Video en fotografie worden ingezet als hulpmiddel of voor bijzondere multimedia producties. Kom langs voor een vrijblijvende kennismaking. Bel 0653125958
Met hartelijke groet,

René Steijns.

PS. Er is een NIEUWE TAK gegroeid uit Groeischuur !
Kijk eens naar www.prezentatiecoach.nl (let op de Z)
Feedback is welkom 🙂

Diensten & producten

 • Personal Pulse

  Personal Pulse is een belevingsprogramma dat deelnemers bewust maakt van hun persoonlijke bandbreedte op het gebied van charisma, communicatie en authenticiteit.

  Door middel van een zeer gevarieerd programma worden grenzen verkend en verlegd en wordt het arsenaal aan communicatieve vaardigheden aangevuld op individueel niveau.

  Optimale afstemming van buitenkant en binnenkant is het centrale thema van de training.

  Bij iedere deelnemer wordt de “buitenkant” met behulp van kappers, stylisten en schoonheidsspecialisten persoonlijk op maat gemaakt en komen coaches, acteurs en trainers in actie om te zorgen voor verankering van de “binnenkant”. Er wordt uitsluitend gewerkt met aanvullingen die passen bij de persoon en die het dagelijks functioneren verrijken en het zelfvertrouwen versterken. Personal Pulse, een programma dat laat zien hoeveel pit er in je persoonlijkheid zit.

 • Teambinding

  Teams binnen organisaties zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Als de samenstelling verandert of bij reorganisaties is het van groot belang om elkaar te blijven begrijpen en de gezamenlijke doelen eenduidig en helder te houden. Dit is meestal niet eenvoudig. Wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om zo optimaal mogelijk de gestelde doelen te kunnen halen. Groeischuur helpt teamleden en leidinggevenden om kernwaarden te blijven integreren in het dagelijks werk.

 • Psych-K®

  Psych-K is een eenvoudige, maar zeer effectieve methode om onderbewuste belemmerende overtuigingen te transformeren.
  Vaak gaat het om stress gerelateerde problemen, maar ook trauma’s, allergieĂ«n, algemene onzekerheden etc. verdwijnen als sneeuw voor de zon.
  Het gaat in wezen om het herprogrammeren van de basale ‘vecht of vlucht’ response in het systeem. Voorbeeld: Stel dat op de basisschool een leerkracht tegen je heeft gezegd dat je het niet ver gaat schoppen, kan dit een inprenting tot gevolg hebben die in je latere leven je ambities sterk beperkt. Je maakt dan keuzes die passen bij deze onderbewuste belemmerende overtuiging. Ander voorbeeld: Als je ooit een negatieve ervaring hebt beleefd bij het eten van aardbeien, kan je onderbewuste dit vastleggen als een bedreiging en door dan bv. een allergie te ontwikkelen voor aardbeien zorgt je systeem ervoor dat deze ervaring wordt vermeden.  Met Psych-K worden gebeurtenis, beschermingsmechanismen en angstresponse ontkoppeld, waardoor de ‘lading’ verdwijnt en lichaam en bewuste geest weer onbevangen kunnen reageren.

   

 • Presentatiecoaching

  Van powerpoint naar personal point.

  Boeien en geboeid blijven bij presentaties, werkoverleg, voortgangsbesprekingen etc. Wat blijft hangen. Komt je boodschap over? Is het begrijpelijk voor de doelgroep? Hoe ga je om met weerstand? Deze en nog andere vragen komen aan de orde bij presentatiecoaching. Individueel of in groepsverband krijg je op een creatieve en inspirerende wijze inzicht in mogelijkheden en technieken die helpen bij het vasthouden van de aandacht en het zo helder mogelijk overbrengen van je verhaal. Tools: Prezi, Keynote, Powerpoint.

 • LifeCoaching

  Van moet naar moed

  De complexiteit en prestatiedruk van het dagelijks leven vraagt voortdurend om aanpassing en flexibiliteit. De balans tussen werk en privé; je wilt graag je dromen en passie volgen, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan je dacht. De coaches van Groeischuur kunnen je helpen om inzicht te krijgen in belemmerende patronen en geven je concrete handvatten om nieuwe focus in je leven te zien en vast te houden. Met behulp van Neuro- en Biofeedback oefeningen leer je om jezelf weer in balans te brengen.

 • Het iTeam

  Fred Volker en RenĂ© Steijns vormen samen de “Crealisten” (www.crealisten.nu). “Met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond” bedenken zij out-of-the-box concepten voor uiteenlopende ontwikkel vraagstukken.

  Het Inspiration Team is een concreet product uit onze creatieve keuken. Het iTeam is een groep die bestaat uit medewerkers vanuit alle lagen van de organisatie. De Crealisten organiseren, begeleiden en voeden deze groep tot zij volledig zelfstandig werken binnen de organisatie. Het belangrijkste doel van het iTeam is om prikkelend en inspirerend acties en interventies te bedenken en (mede) uit te voeren die de organisatie scherp en alert houdt en helpt om processen en vooral patronen vanuit een ander perspectief te bekijken. Hiermee worden niet alleen blinde vlekken belicht, maar ook gewerkt aan een intern en extern imago dat vertrouwen, slagkracht en dynamiek uitstraalt. Personeel, klanten en leveranciers zullen zich meer verbonden voelen met de organisatie omdat passie en motivatie zorgen voor een aanzuigende werking. Het iTeam vormt hiermee zowel intern als extern een krachtig groei en ontwikkelingsinstrument dat het beste in mensen naar voren haalt.

Referenties

Wat klanten en collega's vertellen

“RenĂ© heb ik leren kennen als een vakman. Met drempelverlagende gelijkwaardigheid en nieuwsgierig respect begeleidt hij sinds ruim 10 jaar vele coachees die aan de slag willen met hun individuele slagkracht en hun persoonlijke performance. Bovenal kan RenĂ© als performist heel goed kijken: met deze schouw-kracht, ondersteund door zorgvuldig gekozen media, geeft hij krachtige spiegels terug die je uitnodigen het beste in je naar boven halen. Daarnaast waardeer ik bovenal zijn vermogen tot ‘practical transfer’; wat je leert kun je morgen toepassen. ‘Je leert (letterlijk) naar jezelf te kijken en beseft dat je meer bent dat je tot nu toe liet zien’.”

Paul Mohr - Bikavér

“RenĂ© is als vriend en mede ondernemer een verrijking voor onze gezamenlijke inspanningen. Samen bouwen we aan De Crealisten waar onze activiteiten op het gebied van coaching, training en begeleiding in ondergebracht zijn. RenĂ© werkt als trainer / coach op een creatieve, professionele en out-of-the-box wijze. Hij heeft de zeldzame combinatie van mensgerichtheid, deskundigheid en een indrukwekkende bagage creativiteit in Ă©Ă©n persoon verenigd. Met RenĂ© samenwerken is iedere keer een beleving op zich.
Zijn trainingen zijn dynamisch en verrassend en geven stof tot nadenken.”

Fred Volker - Ricco Finance

“RenĂ© Steijns verzorgde bij mijn toenmalige werkgever RDW, jaarlijks trainingen op het gebied van onder andere communicatie en presentatietechnieken. Daarnaast organiseerde hij “heisessies” en teambuildingsdagen, die ultimo hebben bijgedragen tot hechting van het toenmalige opleidingsteam. Met inbreng van tools en fundamenten waar we ook echt iets aan hadden. Niet alleen voor dat moment, maar ook op langere termijn. Hij haalde altijd het beste naar boven in de mens. Door kritisch te observeren, de juiste snaar te raken en dat goed en positief te coachen. Verder is RenĂ© actief betrokken geweest bij het tot stand komen van een begeleidersproces binnen de RDW. In dit proces zijn medewerkers door RenĂ© geselecteerd op specifiek competentieniveau, met een kritisch oog voor intermenselijke kwaliteiten van die medewerkers. Ook daarin heeft RenĂ© zijn professionele manier van aanpak laten zien.

Nu, dik 12 jaar later, kan ik als zelfstandig ondernemer terugkijken op een mens puur sang. Bruisend van energie. Hij straalt het uit! Opgeven komt in zijn vocabulaire niet voor. Ombuigen is het credo. Medio 2011 heeft René mijn huidige zakenpartners en mij begeleid in onze stap naar zelfstandig ondernemerschap. René heeft mij in staat gesteld het beste en jawel ook het minder goede uit mezelf naar boven te halen. Dit coaching traject heeft een aantal maanden in beslag genomen. Het heeft mij in elk geval in staat gesteld -iets dat vaak wordt onderbelicht- met alle zwakke en sterke eigenschappen het ondernemerschap vol vertrouwen en weloverwogen te starten.
René onderscheid zich door scheppend aan de slag te gaan. Degelijke deskundige analyses zijn daarin vanzelfsprekend. Dat doet hij bovenal door zijn natuurlijke intermenselijke aanpak. Hij stelt de ander centraal, niet zichzelf. En dat is volgens mij iets waar mensen, zowel organisatorisch als maatschappelijk, veel van kunnen opsteken.

John Munnichs - RDW / IQ4Learning

“Wat me erg aanspreekt in de aanpak van RenĂ© is dat hij je geen trucje leert, maar je bewust maakt van je eigen mogelijkheden. Met behulp van film- en foto-opnames laat hij zien hoe je anders kan reageren in situaties, hoe je meer expressie kan inzetten en wordt je je bewust van je eigen valkuilen en verborgen emoties, waarvan je dacht dat ze niet te zien waren. RenĂ© fungeert als een soort reisleider die je, soms met zachte drang, meeneemt naar onbekende plaatsen om te ontdekken welke mogelijkheden je allemaal hebt.
RenĂ© heeft me genoeg materiaal meegegeven om verder te bewerken en heeft me geholpen om bewuster keuzes te maken die bij mij passen.”

Jan-Peter Ruitenberg - clusterhoofd Provincie Limburg

René heeft mij geholpen om mijn eigen kracht te vinden, waardoor het voor mij duidelijker is waar ik voor sta en waar ik in geloof. Door de coaching heb ik een betere balans ontwikkeld tussen ratio en gevoel, wat meer zelfvertrouwen geeft en hierdoor de weg ontsluit naar meer openheid, vertrouwen in anderen en creativiteit. Door middel van de presentatietraining met videofeedback ben ik beter in staat om mijn verhaal over te brengen en anderen te overtuigen van mijn boodschap.

Rik van Aken - Van Aken Consulting

Profiel

René Steijns

Performist, crealist, coach, videograaf, auteur,
partner, vader, vriend....

We vervullen dagelijks vele rollen met wisselende prioriteiten en belangen. We zijn allemaal evenwichtskunstenaars die graag ontspannen hun balans willen zoeken om ook nog van het uitzicht te kunnen genieten…

Wat mij vooral boeit zijn vorm en aard van interactie tussen mensen. De dynamiek van de afstemming, groepsprocessen; wat drijft mensen om te doen wat ze doen en vooral waarom. Als trainer en coach onderzoek ik, benoem wat er is en ga op zoek naar ruimte en groeikansen. Het resultaat wordt vaak gekenmerkt door een groter geluksgevoel, meer focus, een eerlijker zelfbeeld en ontwikkeling van oorspronkelijk talent. Als specialisme coach ik mensen intensief en praktisch bij het verbeteren van hun performance met behulp van audio- visuele feedback. Voor hardnekkige blokkades en belemmerende overtuigingen zijn Hartcoherentie en Psych-k waardevolle aanjagers van het proces. De energie die dan weer ter beschikking komt geeft zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Het is telkens weer een feestje om een onderdeel te kunnen zijn van dergelijke processen.

Empatisch vermogen

Ik ben in staat om snel verbinding te maken en een veilig en vertrouwd gevoel te creëren. Ik word omschreven als iemand die vanuit warmte en betrokkenheid toch scherp kan analyseren en hierdoor openingen schept die tot nieuwe inzichten leiden.

Presentatie

Ik gebruik beeld en geluid om confronterend en indringend aard en samenhang zichtbaar te maken van verbaal en non-verbaal gedrag. Door deze spiegel voor te houden wordt direct contact gemaakt met zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde. Door aanwijzingen te geven op het gebied van congruentie en het samen verhelderen van patronen ontstaat door oefening en visuele en mondelinge feedback al snel een succesgevoel dat in belangrijke mate bijdraagt aan veranderingsbereidheid.

Biofeedback

Stress en spanning zijn vaak de molenstenen om de nek van groei en ontwikkeling.
Ik maak gebruik van HeartMath (EmWave) (hartcoherentie), MindSurfer (hersengolven) en MindWave apparatuur om de belangrijkste oorzaken zichtbaar en meetbaar te maken. Vervolgens worden technieken o.a. uit NLP, Matrix Methode en Psych-K gebruikt om belemmeringen en angsten te verminderen of op te ruimen. Oefeningen met interactieve software helpen bij verankering en geven feedback op vorderingen.

Team empowerment

Ik werk graag met teams in meerdaagse trainingen aan versterking van de onderlinge verbindingen, het herijken van status- en rollenpatronen en het gezamenlijk eenduidig maken van persoonlijke en werkgerelateerde doelen. Onderwerpen die aan bod komen variëren van time management tot enneagram types tot leiderschapsstijlen, maar hebben altijd te maken met persoonlijke en intermenselijke communicatie.

Opdrachtgevers

Belangrijke opdrachtgevers in de laatste 24 maanden:

 • BikavĂ©r Training & Ontwikkeling bv
 • In samenwerking met BikavĂ©r:
  • Brightlands
  • Zuyd Hogeschool
  • MUMC+
  • Kembit
  • Universiteit Maastricht
  • Centraal Beheer / Achmea
  • Heem Wonen
 • AZM
 • HeartMath Benelux
 • GrenslandMedia
 • HOZL
 • Consero beheer / management
 • NFT Europe
 • Zuyd Hogeschool
 • Gemeente Nuth

Contact & locatie

rene@groeischuur.nl
0653125958
046 4008377

Groeischuur werkt vanuit een bijzondere trainingslocatie aan de rand van het Limburgse Limbricht.


Klinkekoulsweg 15
6141 BL Limbricht

Meer weten?

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

captcha